Dr hab. n med. Paweł Holas

pawel_holas

Certyfikowany nauczyciel i terapeuta podejść opartych na uważności: Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT) oraz Programu Redukcji Stresu Opartego na Uważności (MBSR) (wydane przez IMA) i Uważnego Współczucia do Siebie (MSC, wydany przez Center for Mindful Self-Compassion), nauczyciel i superwizor MBCT. Terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), psychiatra, seksuolog. Współzałożyciel (2008r) i pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Mindfulness (PTM), obecnie członek zarządu PTM.

Współzałożyciel Instytutu Uważności i Psychoterapii oraz Prezes Fundacji Rozwoju Mindfulness (FRM), w ramach której kieruje szkoleniem nauczycielskim Terapii Poznawczej Opartej na Uważności realizowanym we współpracy z Oxford Mindfulness Center. Jest kierownikiem studiów podyplomowych „Uważność i Współczucie. Fundamenty, badania i psychoterapia” na Uniwersytecie SWPS oraz członkiem Mindfulness International Integrity Network – międzynarodowej grupy naukowców i praktyków wypracowującej standardy szkoleniowe i etyczne podejść opartych na uważności. Uczeń Jona Kabat-Zinna – twórcy programu redukcji stresu opartego na uważności (MBSR), którego zaprosił w 2009 roku do Polski. Współorganizator międzynarodowej konferencji poświęconej uważności w 2008 roku na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Konferencji „Gdziekolwiek jesteś bądź – Społeczny wymiar uważności” w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w styczniu 2019 roku.

Posłuchaj i zobacz:

Prowadzi treningi uważności zarówno w kontekście samo-rozwoju, jak i terapii (np. u osób z problemami z nastrojem) oraz warsztaty i treningi uważności dla instytucji i firm. Jest pracownikiem akademickim, w latach 1999-2014 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a od 2014 roku adiunktem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

„Pierwsze doświadczenia z medytacją miałem w 6 klasie szkoły podstawowej (kurs tzw. medytacji transcendentalnej) i od tego czasu z różnym nasileniem staram się pogłębiać praktykę medytacyjną. Uważnością jako metodą pomagania i rozwoju zainteresowałem się już prawie 20 lat temu, uczestnicząc w licznych warsztatach i treningach MBSR i MBCT prowadzonych m in. przez Jona Kabat-Zinna, Saka Santorelliego i Marka Williamsa. Od szeregu lat stosuję uważność w terapii indywidualnej, a od 2007 roku w ramach programu terapii grupowej poznawczo-behawioralnej początkowo w Centrum Psychoterapii, a potem w Oddziale Dziennym Szp. Wolskiego w Warszawie. Od 2010 prowadzę treningi MBCT, MBSR oraz od paru lat również MSC. W warsztatach oraz treningach uważności wykorzystuję doświadczenia terapeutyczne ale również te które zdobyłem pracując ze sportowcami (np. w latach 2000-2010 trening mentalny dla kadra tenisa ziemnego), osobami szukającymi rozwoju oraz instytucjami.

Zajmuję się popularyzacją, badaniami nad i treningami uważności już od ponad 10 lat. Prowadzę warsztaty, szkolenia i wykłady dotyczące zagadnień związanych z uważnością, (samo)współczuciem i psychoterapią. Obok pracy klinicznej i dydaktycznej zajmuje się badaniami naukowymi prowadząc projekty badawcze i dociekania teoretyczne dotyczące uważności oraz współczucia (lista publikacji poniżej). Badania dotyczą m in.: skuteczności klinicznej, aspektów psychofizjologicznych (w tym neuronalnego podłoża) i mechanizmów działania uważności oraz współczucia i interwencji na nich opartych, zwłaszcza MBCT np. w nawracającej depresji i lęku społecznym. Ponadto zajmuje się badaniem efektów rozwijania samo-współczucia, rozwijania wdzięczności, a także efektów treningów mindfulness online: www.stress-less.pl.

Przykładowa medytacja prowadzona przez dr Pawła Holasa – posłuchaj:

 

Jest autorem i współautorem publikacji związanych z uważnością oraz współczuciem, w tym:

 1. Holas, P., ., Krejtz , I., Wisiecka, K., Rusanowska, M., Nezlek, J. (under review). Modification of Attentional Bias to Emotional Faces Following Mindfulness-Based Cognitive Therapy in People with a Current Depression. Mindfulness. MIFU-D-19-00417R1.
 2. Jankowski, T., & Holas, P (under review). Effects of Brief Mindfulness Meditation on Attention Switching. Mindfulness. #MIFU-D-18-00620R2
 3. Holas, P., Lewczuk, K., & Gola, M (under review). Mindfulness Based Relapse Prevention trial for compulsive sexual behavior disorder. Journal of Sexual Medicine
 4. Szumska, I., Gola, M., Rusanowska, M., Łempicka, M., Żygierewicz, J., Krejtz, I., Nezlek, J., & Holas, P. (under review). Mindfulness-based cognitive therapy reduces clinical symptoms, but do not change frontal alpha asymmetry in people with major depression disorder. International Journal of Neuroscience. Manuscript ID GNES-2019-OR-0480
 5. Holas, P., Chmielewski, J., Jankowski, T. (2019). Zastosowanie interwencji opartych na uważności) w terapii uzależnień. Fundacja ETOH, na zamówienie PAPRY
 6. Holas, P. (2018). Uważność (mindfulness) i interwencje na niej oparte a terapia poznawczo-behawioralna. Dziesięć lat uważności w Polsce. W M. Skotnicka-Chaberek (Ed.). Terapia Poznawczo-Behawioralna w Polsce i na Świecie. Gdańsk, maj 2018, PTTPiB
 7. Holas, P., Żołnierczyk-Zreda, D. (2018). Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT) w leczeniu i zapobieganiu depresji. Psychiatria i Psychologia Kliniczna. 1(18),49-55
 8. Nezlek, J., Holas, P., Krejtz, I., & Rusanowska, M. (2016). Being Present in the Moment: Event-Level Relationships between Mindfulness and Stress, Positivity, and Importance. Personality and Individual Differences. 93, 1-5. online 10-DEC-2015
 9. Holas, P. (2015). Uważność a depresja. Terapie oparte na uważności w leczeniu i zapobieganiu depresji. Psychiatria po Dyplomie, 12, nr 06, pp. 6-9.
 10.  Holas, P. (2015). Przedmowa do do książki Ch. Germer, R. Siegel & P. Fulton (Red). Uważność i Psychoterapia. Wydawnictwo WUJ, pp. 18-22.
 11. Holas, P. (2015) Uważność a lęk. Terapie oparte na uważności w leczeniu zaburzeń lękowych. Psychiatria po Dyplomie, 12, nr 04, pp. 35-38
 12. Jankowski, T., Holas, P. (2014). Metacognitive model of mindfulness. Consciousness and Cognition. 48, pp 64-80.
 13. Holas, P., Jankowski, T. (2013). A cognitive perspective on mindfulness. International Journal of Psychology. 48, 3, pp. 232-244
 14. Holas, P., Brazier, C. (2012). Buddyzm i Psychoterapia (Buddhism and Psychotherapy). W Psychoterapia. Pogranicza. Podręcznik Akademicki pod redakcją W L. Grzesiuk i H Suszka, pp. 347-369. Warszawa, Wydawnictwo Eneteia.
 15. Holas, P. (2012). Przedmowa do książki Susan Keiser Greenland pt. Mindfull Child (Dziecko Wolne od Stresu). Wydawnictwo Czarna Owca
 16. Jankowski, T., Holas, P., Krawczyk, K. (2010). Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej. W Psychoterapia. Integracja. (Third wave of cognitive-behavior therapy). W Psychoterapia. Pogranicza. Podręcznik Akademicki pod redakcją W L. Grzesiuk i H Suszka pp. 130-155. Wydawnictwo Eneteia.
 17. Jankowski, T., Holas, P. (2009). Poznawcze mechanizmy uważności i jej zastosowanie w psychoterapii. Studia Psychologiczne, t. 47, z. 4, s.59–79
 18. Keegan, E., Holas, P. (2009). Cognitive-Behavior Therapy. Theory and Practice. In R Carlstedt (Ed.): Integrative Clinical Psychology, Psychiatry and Behavioral Medicine. New York, NY: Springer Publications.

oraz wystąpień kongresowych na temat uważności, zastosowań psychoterapii opartej na uważności i współczuciu oraz trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej, w tym m in.:

 1. Holas, P., Krejtz, I., Rusanowska, M., & Nezlek, J. (July 2019). Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) for current depression study. Outcomes and mediators of change. 9 World Congress of Cognitive-Behavior Therapy (WCBCT) “Cognitive and Behavioural Therapies at the Crossroads”. Berlin , Germany.
 2. Kulesza, M. Holas, P., Rekawek, K., Marchewka, A., Wypych, M. (April, 2019). Mindful acceptance or cognitive reappraisal? Looking for neural correlates of emotion regulation in major depressive disorder before and after mindfulness based cognitive therapy – preliminary results. European Congress of Psychiatry, Warsaw, Poland.
 3. Holas, P., Rohnka, N., Krejtz, I., Rusanowska, M., & Nezlek, J. (April, 2019). Linguistic analysis of descriptions of naturally occurring events in depressed individuals: a daily diary study comparing clinically depressed and healthy controls. European Congress of Psychiatry, Warsaw, Poland.
 4. Holas, P., Krejtz, I., Rusanowska, M., & Nezlek, J. (April, 2019). Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) in the treatment of major depression. Preliminary evidence for its effectiveness and mechanisms of change, an RCT study. European Congress of Psychiatry, Warsaw, Poland.
 5. Holas, P. (March, 2019). Czy mindfulness wpływa na mózg i poprawia zdrowie? Wykład proszony w ramach Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS, 15 marzec, 2019, Uniwersytet SWPS, Warszawa https://www.youtube.com/watch?v=6yc9rvPcTC4
 6. Holas, P (Jan, 2019). Mindfulness, a może coś więcej? Społeczny wymiar uważności. Interdyscyplinarna Konferencja pt.: Gdziekolwiek jesteś bądź. Społeczny wymiar uważności. Europejskie Centrum Solidarności. Gdańsk. Poland
 7. Kulesza, M. Holas, P., Rekawek, K., Marchewka, A., Wypych, M. (Jan, 2019). Neuronal correlates of emotion regulation in depression before and after mindfulness-based cognitive therapy – preliminary fmri data. Interdisciplinary Mindfulness Conference. Gdziekolwiek jesteś bądź. Społeczny wymiar uważności. Europejskie Centrum Solidarności. Gdańsk, Poland.
 8. Kowalczyk, M., Krejtz, I.,Wisiecka, K., Jankowski, T., Holas, P. (July, 2019). Mindfulness-based cognitive therapy reduces anxiety, depression and perceived stress in socially anxious people. Poster presented at the XVI European Congress of Psychology (ECP), Moscow, Russia.
 9. Krejtz, I., Holas, P., Kowalczyk, M., Wisiecka, K., Filipowicz, S., Lusińska, K., Jankowski, T. (March, 2019). The mediating effect of self-esteem in the relationship between self-compassion and social anxiety. Poster presented at the International Convention of Psychological Science (ICPS), Paris, France.
 10. Holas, P., Skura, C. (June. 2018). Uważność (mindfulness) w terapii uzależnień. V Ogólnopolska Konferencja “Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka I Praktyka. Uzależnienia – doświadczenie i przyszłość”. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa, Polska.
 11. Holas, P., Krejtz, I., Rusanowska, M. i Nezlek, J (June, 2018). Modification of negative attentional and interpretative biases after MBCT in major depression, an eye-tracking study. Conference on Mindfulness (ICM) 2018, Amsterdam, 10-13.07.2018
 12. Holas, P., Rohnka, N., Krejtz, I., Rusanowska, M. & Nezlek, J (July, 2018). Mindfulness training promotes adaptive regulation of both positive and negative emotions in depressed individuals. Evidence from RCT study. 9th European Conference on Positive Psychology: Budapest June 27–30, 2018, Budapest, Hungary.
 13. Holas, P. Uważność (mindfulness) – nowy paradygmat w terapii i sztuce dobrego życia. Wykład proszony w ramach Strefa Psyche, 8 listopopada 2017, Uniwersytet SWPS, Poznań
 14. Holas, P., Krejtz, I., Rusanowska, M., i Nezlek, J. (lipiec, 2017). Efektywność terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) w leczeniu depresji (październik, 2017). Konferencja trzech sekcji psychoterapii – „Inny. Obcy. Taki Sam. W psychoterapii”. 20 – 22.10.2017, Kraków.
 15. Holas, P. (październik, 2017). Uważność w praktyce terapeutycznej Konferencja trzech sekcji psychoterapii pt.: „Inny. Obcy. Taki Sam. W psychoterapii”. 20 – 22.10.2017, Kraków.
 16. Holas, P., Krejtz, I., Rusanowska, M. i Nezlek, J. (Wrzesień, 2017). Skuteczność terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) w leczeniu epizodów depresji. Wyniki badania RCT z użyciem pomiarów kwestionariuszowych i okulograficznych. 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”. 22-23 wrzesień 2017, Uniwersytet Gdański.
 17. Holas, P., Żurawski, L. (2015). Neural correlates of compassion attitude toward sad, neutral and one’s own faces. Centre for Mindfulness Research and Practice (CMRP) Conference: Mindfulness in Society, Bangore, UK, 3rd – 7th July 2015
 18. Holas, P., Krejtz, I., Nezlek, J. (2015). Mindfulness (being present) increases daily emotional experience. Centre for Mindfulness Research and Practice (CMRP) Conference: Mindfulness in Society, Bangore, UK, 3rd – 7th July 2015
 19. Holas, P (2014). Terapie oparte na uważności, mechanizmy i skuteczność. XXXV Zjazd PTP, Bydgoszcz, 18-21 Wrzesień 2014
 20. Holas, P., Żurawski, L (2014). Neural correlates of compassion attitude toward self and other people faces in social anxiety disorder, preliminary report. Mind and Life European Summer Research Institute (ESRI), Chiemsee, Germany, 23 – 29 August 2014
 21. Holas, P. (2013). Mindfulness and compassion based cognitive therapy for social phobia. Preliminary Report. The World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies (WCBCT), Lima, Peru, 22-25 July, 2013
 22. Holas, P. (2011). Psychoterapie oparte na uważności (mindfulness). Mechanizmy działania, skuteczność i neuroobrazowanie. Konferencja 3 Sekcji Psychoterapii: „Czy psychoterapia zmienia mózg? Znaczenie dla praktyki psychoterapii”, Kraków, 21-23.10.2011
 23.  Holas, P. (2009). Terapia poznawcza oparta na uważności (mindfulness) i akceptacji w zaburzeniach lękowych. Mindfulness and acceptance based cognitive therapy in anxiety disorders. III International Conference on Contemporary Diagnosis in Psychiatry, Wisła, Polska, 10-12.12.2009
 24. Holas, P. Mindfulness-based therapies for anxiety disorders. Is it possible to enhance cognitive-behaviour approaches to anxiety. I Conference on Practical Application of Buddhism in Western Psychology. Mindfulness, theory and practice. University SWPS, Warsaw, 26-28 Nov. 2008

jest również redaktorem naukowym książek dotyczących uważności, w tym:

 1. John D. Teasdale, Zindel Segal, J. Mark G. Williams. Mindful Way Workbook: An 8-Week Program to Free Yourself from Depression and Emotional Distress. Wydawnictwo UJ, w druku
 2. Christopher K. Germer, Ronald D. Siegel & Paul R. Fulton (red.). Mindfulness and Psychotherapy. (Uważność i Psychoterapia). Wydawnictwo WUJ, 2015
 3. Susan Keiser Greenland. Mindfull Child, polski tyt.: Dziecko wolne od stresu. Jak prostymi metodami mindfulness zwiększyć szansę twojego dziecka na szczęście. Wydawnictwo Czarna Owca, 2012
 4. Zindel Segal, Mark Williams, John Teasdale. Mindfulness Based Cognitve Therapy for Depression (Terapia poznawcza depresji oparta na uważności). Wydawnictwo UJ, 2009

Kontakt:
mail: holas.pawel@gmail.com
tel.: 501 254 501

Menu