Paweł Holas

pawel_holasJestem nauczycielem uważności (MBSR, MBCT, MSC), psychoterapeutą i superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, lekarzem psychiatrą i nauczycielem akademickim, na co dzień pracującym na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel (2008r) i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Mindfulness (www.mindfulness.com.pl). Uczeń Jona Kabat-Zinna twórcy MBSR, oraz Lindy Leurhapt u której w 2011 r ukończyłem kurs nauczycielski Programu Redukcji Stresu Opartego na Uważności (MBSR) oraz Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT) prowadzony w ramach IMA – Institute for Mindfulness-Based Approaches. W 2011 – 2014 r ukończyłem również kurs nauczycielski programu Uważne Samo-Współczucie (MSC, Mindful Self-Compassion). Kierownik studiów podyplomowych Uważność i współczucie. Podstawy, badania i psychoterapia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Członek międzynarodowej grupy wypracowującej standardy szkoleniowe i etyczne podejść opartych na uważności: Mindfulness International Integrity Network.

Pierwsze doświadczenia z medytacją miałem w 6 klasie szkoły podstawowej (kurs tzw. medytacji transcendentalnej) i od tego czasu z różnym nasileniem staram się pogłębiać praktykę medytacyjną. Uważnością jako metodą pomagania i rozwoju zainteresowałem się w początkach poprzedniej dekady, uczestnicząc w licznych warsztatach i treningach MBSR i MBCT prowadzonych m in. przez Jona Kabat-Zinna, Saka Santorelliego i Marka Williamsa. Od szeregu lat stosuję uważność w terapii indywidualnej, a od 2007 r. również w ramach programu terapii grupowej poznawczo-behawioralnej początkowo w Centrum Psychoterapii, a potem w Oddziale Dziennym Szp. Wolskiego w Warszawie. Od 2010 prowadzę treningi MBCT, MBSR oraz od dwóch lat MSC. Prowadzę warsztaty oraz treningi uważności w których wykorzystuję doświadczenia nie tylko kliniczne ale również takie które  zdobyłem pracując ze sportowcami (2000-2010 kadra tenisa ziemnego), osobami szukającymi rozwoju oraz instytucjami.

Pracę doktorską dotyczącą oceny tendencyjności uwagi u osób cierpiących na problemy lękowe obroniłem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie przez około 10 lat pracowałem w II Klinice Psychiatrii. Od 2 lat pracuję na Wydziale Psychologii UW, gdzie uczę między innymi psychoterapii i psychopatologii oraz prowadzę badania naukowe. W ramach działalności naukowej związanej z uważnością zajmuję się m. in. badaniami nad skutecznością MBCT w leczeniu nawracającej depresji, fobii społecznej i uzależnień behawioralnych. Ponadto prowadzę badania podstawowe dotyczące wpływu uważności i współczucia do siebie (self-compassion) na procesy poznawcze i neuronalne.

Redaktor naukowy książek dotyczących uważności, w tym:

 1. John D. Teasdale, Zindel Segal, J. Mark G. Williams. Mindful Way Workbook: An 8-Week Program to Free Yourself from Depression and Emotional Distress. Wydawnictwo UJ, w druku
 2. Christopher K. Germer, Ronald D. Siegel & Paul R. Fulton (red.). Mindfulness and Psychotherapy. (Uważność i Psychoterapia). Wydawnictwo WUJ, 2015
 3. Susan Keiser Greenland. Mindfull Child, polski tyt.: Dziecko wolne od stresu. Jak prostymi metodami mindfulness zwiększyć szansę twojego dziecka na szczęście. Wydawnictwo Czarna Owca, 2012
 4. Zindel Segal, Mark Williams, John Teasdale. Mindfulness Based Cognitve Therapy for Depression (Terapia poznawcza depresji oparta na uważności). Wydawnictwo UJ, 2009

Autor i współautor publikacji związanych z uważnością, w tym:

 1. Nezlek, J., Holas, P., Krejtz, I., & Rusanowska, M. (in press). Being Present in the Moment: Event-Level Relationships between Mindfulness and Stress, Positivity, and Importance. Personality and Individual Differences. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2015.11.031
 2. Holas, P. (2015). Uważność a depresja. Terapie oparte na uważności w leczeniu i zapobieganiu depresji. Psychiatria po Dyplomie, 12, nr 06, pp. 6-9.
 3. Holas, P. (2015). Przedmowa do do książki Germer, R. Siegel & P. Fulton (Red).  Uważność i Psychoterapia. Wydawnictwo WUJ, pp. 18-22.
 4. Holas, P. (2015) Uważność a lęk. Terapie oparte na uważności w leczeniu zaburzeń lękowych. Psychiatria po Dyplomie, 12, nr 04, pp. 35-38
 5. Jankowski, T., Holas, P. (2014). Metacognitive model of mindfulness. Consciousness and Cognition. 48, pp 64-80.
 6. Holas, P., Jankowski, T. (2013). A cognitive perspective on mindfulness. International Journal of Psychology. 48, 3, pp. 232-244
 7. Holas, Brazier, C. (2012). Buddyzm i Psychoterapia (Buddhism and Psychotherapy). W Psychoterapia. Pogranicza. Podręcznik Akademickipod redakcją W L. Grzesiuk i H Suszka, pp. 347-369. Warszawa, Wydawnictwo Eneteia.
 8. Holas, P. (2012). Przedmowa do książki Susan Keiser Greenland pt. Mindfull Child (Dziecko Wolne od Stresu). Wydawnictwo Czarna Owca
 9. Jankowski, T., Holas, P., Krawczyk, K. (2010). Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej. W Integracja.(Third wave of cognitive-behavior therapy).  W Psychoterapia. Pogranicza. Podręcznik Akademicki pod redakcją W L. Grzesiuk i H Suszka pp. 130-155. Wydawnictwo Eneteia.
 10. Jankowski, T., Holas, P. (2009). Poznawcze mechanizmy uważności i jej zastosowanie w psychoterapii. Studia Psychologiczne, t. 47, z. 4, s.59–79
 11. Keegan, E., Holas, P. (2009). Cognitive-Behavior Therapy. Theory and Practice. In R Carlstedt (Ed.): Integrative Clinical Psychology, Psychiatry and Behavioral Medicine. New York, NY: Springer Publications.

oraz wystąpień kongresowych na temat uważności, zastosowań psychoterapii opartej na uważności i akceptacji oraz trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej, m in.:

 1. Holas, P., Żurawski, L. (2015). Neural correlates of compassion attitude toward sad, neutral and one’s own faces. Centre for Mindfulness Research and Practice (CMRP) Conference: Mindfulness in Society, Bangore, UK, 3rd – 7th July 2015
 2. Holas, P., Krejtz, I., Nezlek, J. (2015). Mindfulness (being present) increases daily emotional experience. Centre for Mindfulness Research and Practice (CMRP) Conference: Mindfulness in Society, Bangore, UK, 3rd – 7th July 2015
 3. Holas, P (2014). Terapie oparte na uważności, mechanizmy i skuteczność. XXXV Zjazd PTP, Bydgoszcz, 18-21 Wrzesień 2014
 4. Holas, P., Żurawski, L (2014). Neural correlates of compassion attitude toward self and other people faces in social anxiety disorder, preliminary report. Mind and Life European Summer Research Institute (ESRI), Chiemsee, Germany, 23 – 29 August 2014
 5. Holas, P. (2013). Mindfulness and compassion based cognitive therapy for social phobia. Preliminary Report. The World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies (WCBCT), Lima, Peru, 22-25 July, 2013
 6. Holas, P. (2011). Psychoterapie oparte na uważności (mindfulness). Mechanizmy działania, skuteczność i neuroobrazowanie. Konferencja 3 Sekcji Psychoterapii: „Czy psychoterapia zmienia mózg? Znaczenie dla praktyki psychoterapii”, Kraków, 21-23.10.2011
 7. Holas, P. (2009). Terapia poznawcza oparta na uważności (mindfulness) i akceptacji w zaburzeniach lękowych. Mindfulness and acceptance based cognitive therapy in anxiety disorders. III International Conference on Contemporary Diagnosis in Psychiatry, Wisła, Polska, 10-12.12.2009
 8. Holas, P. Mindfulness-based therapies for anxiety disorders. Is it possible to enhance cognitive-behaviour approaches to anxiety. I Conference on Practical Application of Buddhism in Western Psychology. Mindfulness, theory and practice. University SWPS, Warsaw, 26-28 Nov. 2008

Kontakt:
mail: holas.pawel@gmail.com
tel.: 501 254 501

Menu