Rekrutacja do nowej grupy MBCT

Trwa rekrutacja do nowej grupy MBCT, dedykowanej zapobieganiu nawrotom depresji.
Start 2 kwietnia 2015!

Na całość treningu składa się 8 ok 2,5 godz. spotkań grupowych raz w tygodniu (grupa nie większa niż 10 osób) oraz dodatkowo parogodzinne spotkanie w weekend (tzw. dzień uważności). Do tego komplet materiałów i nagrania ćwiczeń.

Prowadzący to certyfikowani terapeuci i nauczyciele Mindfulness – Paweł Holas i Filip Kołodziejczyk.
Całkowity koszt terapii (warsztaty + materiały) to 950 zł. Jeżeli podana kwota jest jedyną przeszkodą w podjęciu decyzji o uczestnictwie, prosimy o kontakt.

Terapia MBCT

(Mindfulness-Based Cognitive Therapy)

Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT) dedykowana jest zapobieganiu nawrotom depresji i radzeniu sobie z negatywnymi emocjami.

Kto może uczestniczyć:

Osoby, które mają wysoką motywację do regularnego praktykowania ćwiczeń uważności, pracy nad sobą i które zostaną zakwalifikowane do udziału podczas spotkania wstępnego.

Zapraszamy szczególnie osoby, które miały za sobą co najmniej 3 epizody depresji, a obecnie są w okresie remisji.

Przed rozpoczęciem treningu uważności i po odbywają się konsultacje indywidualne, które są warunkiem zakwalifikowania na trening.

MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy), czyli Terapia Poznawcza Oparta na Uważności, została opracowana jako metoda zapobiegania nawrotom depresji przez grupę naukowców, profesorów Teasdale’a, Segala, i Williamsa w 1995). MBCT opiera się na programie MBSR (Redukcji Stresu Opartej na Uważności) który stanowi jej zasadniczy rdzeń, ale jest wzbogacona o techniki terapii poznawczo-behawioralnej używane z powodzeniem w terapii zaburzeń nastroju.

Jest to metoda o naukowo, empirycznie potwierdzonej skuteczności. Opiniotwórczy Brytyjski Narodowy Instytut Badań Klinicznych (National Institute for Clinical Excellence – NICE) zatwierdził MBCT jako skuteczną metodę zapobiegania nawrotom depresji.

Początkowo MBCT była skierowana głównie do osób z historią kilku epizodów depresji w celu zapobiegania jej nawrotom. Obecnie wszakże istnieje szereg naukowych dowodów na skuteczność MBCT w leczeniu zaburzeń nastroju, w tym chronicznej depresji, zaburzeń lekowych, a także uzależnień.