NASZA MISJA

Instytut Uważności i Psychoterapii został założony w 2013 przez Pawła Holasa i Filipa Kołodziejczyka.
Główną misją Instytutu jest propagowanie uważności oraz psychoterapii opartych na uważności, współczuciu i akceptacji (III fala terapii poznawczo-behawioralnej). Cele te realizujemy poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych treningów uważności (MBSR, MBCT i MSC), warsztatów i odosobnień dotyczących uważności i współczucia, a także poprzez szkolenie i superwizje profesjonalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego chcących poszerzyć swoje umiejętności terapeutyczne o metody związane z uważnością. Prowadzimy również programy edukacyjne i treningi uważności w szkołach oraz w innych instytucjach, zwłaszcza związanych z edukacją. Nasze działania staramy się opierać z jednej strony na wiedzy i umiejętnościach płynących z naszego osobistego wieloletniego doświadczenia w praktykowaniu uważności i metod na niej opartych, a z drugiej strony na rzetelnej, współczesnej naukowej wiedzy dotyczącej uważności, metod jej rozwijania oraz  aplikacjach. Oba aspekty pogłębiamy poprzez praktykę własną, ustawiczne szkolenie oraz prowadzenie badań naukowych. W tym celu również, współpracujemy z szeregiem osób i instytucji w tym z Institute for Meditation and Psychotherapy (US).

KALENDARIUM

04.09.2017 - Terapia MBCT

Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT) dedykowana jest zapobieganiu nawrotom depresji i radzeniu sobie z negatywnymi emocjami.

11.09.2017 - MSC

Uważne samowspółczucie (mindful self-compassion, MSC) to metoda rozwijania uważnego, kojącego i współczującego podejścia do siebie kiedy przeżywamy silne emocje i stany wewnętrzne.

20.09.2017 - Trening MBSR

Trening uważności zmniejsza stres związany z cierpieniem oraz poprawia psychologiczne funkcjonowanie (mental health): dobrostan, lęk, sen, depresyjność, jakość życia, optymizm, pozytywne emocje.

15.06, 22.06.2017 - Otwarta praktyka uważności

20.06.2017 - Pogłębiona praktyka uważności

24-25.06.2017 - Mindfulness w relacjach