NASZA MISJA

Instytut Uważności i Psychoterapii został założony w 2013 roku przez Pawła Holasa i Filipa Kołodziejczyka. Główną misją Instytutu jest propagowanie uważności oraz psychoterapii opartych na uważności, współczuciu i akceptacji (III fala terapii poznawczo-behawioralnej).

 

Cele te realizujemy poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych treningów uważności (MBSR, MBCT i MSC), warsztatów i odosobnień dotyczących uważności i współczucia, a także poprzez szkolenie i superwizje profesjonalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego chcących poszerzyć swoje umiejętności terapeutyczne o metody związane z uważnością.

Prowadzimy również programy edukacyjne i treningi uważności w szkołach oraz w innych instytucjach, zwłaszcza związanych z edukacją.

Nasze działania staramy się opierać z jednej strony na wiedzy i umiejętnościach płynących z naszego osobistego wieloletniego doświadczenia w praktykowaniu uważności i metod na niej opartych, a z drugiej strony na rzetelnej, współczesnej naukowej wiedzy dotyczącej uważności i metod jej rozwijania. Oba aspekty pogłębiamy poprzez praktykę własną, ustawiczne szkolenie oraz prowadzenie badań naukowych. W tym celu również, współpracujemy z szeregiem osób i instytucji w tym z Institute for Meditation and Psychotherapy (US).

KALENDARIUM

29.11.2017 - Łączony Trening MBSR & MBCT

Zapraszamy na trening uważności wzbogacony o elementy terapii poznawczej opartej na uważności. Trening zmniejsza stres związany z cierpieniem oraz poprawia psychologiczne funkcjonowanie (mental health): dobrostan, lęk, sen, depresyjność, jakość życia, optymizm, pozytywne emocje. Dodatkowe elementy zajęć MBCT są nakierowane na radzenie sobie z problemami emocjonalnymi (stres, lęki, depresja, itd.).

10 / 17 / 24.11.2017 - Otwarta praktyka uważności

Zapraszamy na cotygodniową wspólną praktykę mindfulness. Podczas spotkań praktykujemy różne rodzaje medytacji pochodzące z programu MBSR (Mindfulness – Based Stress Reduction) Jona Kabat-Zinna. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie, ani uczestnictwo w naszych kursach.